Указания за потребители


Защитата на потребителите е от особено значение за hu-vignette.com. Затова преди обвързването с договор или Вашата декларация за договор, бихме искали с този документ да Ви предоставим изчерпателна информация. Можете да съхраните за постоянно или отпечатате този документ по всяко време. Следната информация не представя условията на договора. Условията на договора са дефинирани изключително от Общите търговски условия.

1. Договарящи страни / Име и данни за контакт на компанията

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 8
86836 Klosterlechfeld
Germany

Телефон: +49(0)8232 / 76 899 76 - 30
Телефакс: +49(0)8232 / 76 899 76 - 99
Имейл: service@vintrica.com
Уеб сайт: www.hu-vignette.com

2. Съществени характеристики на услугата

Предмет на поръчката е извършване на регистрацията на регистрационния номер на МПС в българската електронна тол система на Националното тол управление. По-конкретно, Изпълнителят като независим доставчик на услуга за Възложителя извършва регистрацията на негов регистрационен номер на МПС през уеб услугата https://web.bgtoll.bg/ (управлявана от Националното тол управление) за е-винетката.

3. Обща цена на услугата, включително всички данъци и такси

Цената на поръчаната услуга се състои от официалната цена на винетката, както и от фактурирано от нас възнаграждение за услугата; общата цена ще намерите в резюмето, което ще Ви посочим на нашия уебсайт при последната стъпка на поръчката.

4. Условия и срок на ползване на услугата

Ако специално настоявате за това, регистрацията на регистрационния номер на Вашето МПС ще се извърши след сключването на договора. Регистрацията обикновено завършва за около 10 минути.

5. Протичане на поръчката

На www.hu-vignette.com можете да изберете услуги и да ги поръчате директно през уеб сайта. След като сте избрали услуга, можете да предоставите някои данни, които са ни необходими, за да можем да предоставим нашата услуга правилно. По-нататък детайлите за услугата се представят в обобщен вид. С натискане на бутона „Към прегледа" се изискват допълнителни данни и съгласие за сключване на договора. След това се представя преглед на избраните услуги, както и на въведените данни. Прегледът може да се коригира отново. Едва чрез натискане на бутона „Поръчка с обвързващо плащане“ Вие предавате обвързващо предложение за сключване на договор. Процесът може да бъде прекъснат по всяко време чрез затваряне на прозореца на браузъра.

Веднага след изпращането на поръчката Вие ще получите автоматично генериран имeйл, потвърждаващ получаването на Вашата поръчка. Това обаче не представлява приемане на договора от страна на предприемача. Договорните отношения се сключват само след получаване на „Потвърждение за регистрация“. То се получава по електронната поща. Последно се сключват договорните отношения за предоставяне на услугата.

6. Указания за отказ

(1.) Право на отказ от страна на потребителите: Вие имате право да анулирате този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, следва да ни информирате (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Mail: service@vintrica.com, тел.: +498232 / 76 899 76 - 30) с еднозначна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) за Вашето решение да отмените този договор. Можете да използвате приложения формуляр за отказ, който обаче не е задължителен. За да се спази срокът за отказ, е достатъчно да изпратите съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ.

(2.) Последици от отказа: Ако отмените този договор, ние сме длъжни да Ви върнем обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от това, че сте избрали друг вид доставка от предлаганата от нас, най-изгодна стандартна доставка), незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който е получено при нас съобщението за Вашия отказ на този договор. За връщането на сумата ние използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас изрично не е договорено друго; в никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси за връщането на сумата.

Ако сте поискали изпълнението на услугите да започне по време на периода на отказ, следва да заплатите сума в разумен размер, съответстваща на дела на предоставените от нас услуги към момента, в който ни информирате за упражняването на правото си на отказ по отношение на този договор, в сравнение с общия обем на услугите, предвидени в договора.


(3.) Образец на формуляр за отказ:
(Ако искате да отмените договора моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

До: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld Mail: service@vintrica.com, тел.: +49 8232 7689976-30

С настоящото аз/ние (*) отменям(е) сключения от мен/нас (*) договор за закупуване на следните

стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

Поръчано на (*)/Получено на (*)

Име на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

Подпис на потребителя(ите) (само при съобщение върху хартиен носител)

Дата

(*) Задраскайте неприложимото.


Указание при преждевременно прекратяване на правото на отказ:

Правото на отказ се прекратява при договор за предоставяне на услуги и в случаите, когато ние сме предоставили услугата изцяло и сме започнали изпълнението на услугата, след като Вие сте дали изричното си съгласие за това и същевременно сте потвърдили, че сте осведомени за загубата на правото Ви на отказ при цялостно изпълнение на договора от наша страна.


7. Съхраняване на данните за договора

Ние ще съхраним Вашите данни за договора и ще Ви изпратим документите във връзка с договора по електронна поща.

8. Приложим език на договора

Приложимият език на договора е само немски.

9. Извънсъдебно уреждане на спорове

Информация за уреждане на потребителски спорове съгласно § 36 от Закона за уреждане на потребителските спорове (VSBG):
Ние не участваме в процеса за уреждане на спорове пред арбитражна комисия. Законът за алтернативното уреждане на потребителски спорове изисква обаче да Ви насочим въпреки това към компетентния за Вас орган за уреждане на потребителски спорове:

Общ арбитражен орган за потребители на Центъра за посредничество при разрешаване на спорове рег. сдружение
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Germany
Интернет: www.verbraucher-schlichter.de

Информация за онлайн уреждане на спорове в съответствие с член 14, т. 1 на Наредбата за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн уреждане на спорове (онлайн OS-платформа), достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr. Нашия имейл адрес ще намерите на страницата ни в импресум. Ние не сме задължени и готови да участваме в процеса за уреждане на спорове.