Регистрирај електронската вињета

1 Избери електронска вињета
2 Регистарски број и рок на траење
3 Корпа со производи
4 Адреса на е-пошта
5 Краток преглед и Општи услови и правила
6 Плати и заврши

Категорија на возило:

D1: ПМВ
Со максимална вкупна тежина 3,5 тони и до 7 места за седење
Под ова спаѓаат сите ПМВ со максимална технички дозволива вкупна тежина од 3,5 тони. Возилото смее да биде регистрирано само за превоз на најмногу 7 лица. Во оваа електронска вињета се опфатени и приколките. За моторциклите е потребна посебна електронска вињета за моторцикли.

Избери електронска вињета:

10 дена
Оваа електронска вињета важи 10 дена од почетокот на важноста.
17,30 US$
1 месец
Оваа електронска вињета важи 1 месец од почетокот на важноста.
21,41 US$
1 година
Период на важност: 01.01.2023 - 31.01.2024
161,27 US$
1 година (низ жупанијата)
Период на важност: 01.01.2023 - 31.01.2024
23,10 US$
Прикажани цени со вкл. законска такса за патарина, вкл. надоместок за услуга и вкл. законски ДДВ.