Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 Nákupný košík
4 E-mailová adresa
5 Prehľad a VOP
6 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

D2: Osobné vozidlá / Nákladná doprava / RVS
S viac ako 7 sedadlami a až 9 sedadlami
Patria sem motorové vozidlá na prepravu tovaru s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 ta autá s viac ako 7 a až 9 sedadlami a všetky obytné automobily.

Vybrať e-známku:

1 rok
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31.01.2023.
149,62 US$
1 rok (regionálna)
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31.01.2023 v jednom regióne.
38,87 US$
10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
28,82 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
40,51 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH