Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 Nákupný košík
4 E-mailová adresa
5 Prehľad a VOP
6 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

B2: Autobusy
S najmenej 10 sedadlami
Patria sem všetky autobusy, ktoré sú schválené na prepravu najmenej 10 osôb.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
57,82 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
87,20 US$
1 rok
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
636,34 US$
1 rok (regionálna)
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
85,09 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH