Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 Nákupný košík
4 E-mailová adresa
5 Prehľad a VOP
6 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

U: Prívesy pre kategórie D2 a B2
Prívesy do 3,5 t
Patria sem všetky prívesy s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 t. Elektronická vinetácia pre prípojné vozidlá nie je potrebná pre vozidlá kategórie D1.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
17,27 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
21,38 US$
1 rok
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
161,02 US$
1 rok (regionálna)
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
23,06 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH