Impressum

Impressum

Táto webová stránka je internetová ponuka poskytovaná:

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 8
86836 Klosterlechfeld
Nemecko

 

Telefón: +421 2 / 222 007 29
Email: service@vintrica.com

Zaregistrovaná v obchodnom registri
Súdny dvor: Okresný súd Augsburg
Registračné číslo: Obchodný register (časť A) 19597

Sídlo spoločnosti: Klosterlechfeld, Nemecko

DIČ: BG3077821839, CHE-239.933.688 MWST, CZ686046522, DE319585617, HU30499654, SK4120199127, SI97226424Osobne zodpovedný partner::

barely digital Verwaltungs-GmbH
Sídlo spoločnosti: Klosterlechfeld, Nemecko

Zaregistrovaná v obchodnom registri
Súdny dvor: Okresný súd Augsburg
Registračné číslo: Obchodný register (časť A)32769

Generálni riaditelia:
Pán Tobias Hübner, Pán Jan Martin Kofoet

Mimosúdne riešenie sporov

Informácie o riešení sporov online podľa čl. 14 ods. 1 postupu online riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne online riešenie sporov (OS platform), ktorá je dostupná na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Nájdete našu e-mailovú adresu v našich právnych informáciách. Nie sme povinní, ani pripravení zúčastniť sa riešenia sporu.