Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 Nákupný košík
4 E-mailová adresa
5 Prehľad a VOP
6 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

D1: Osobné vozidlá
S maximálnou celkovou hmotnosťou 3,5 ta až 7 sedadlami
Patria sem všetky vozidlá s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 t. Vozidlo môže byť schválené iba na prepravu najviac 7 osôb. Prívesky sú súčasťou tejto elektronickej nálepky. Motocykle vyžadujú špeciálnu elektronickú medailu pre motocykle.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
17,27 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
21,38 US$
1 rok
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
161,05 US$
1 rok (regionálna)
Obdobie platnosti: 01.01.2023 - 31.01.2024
23,07 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH